Prosjekter

Noen tidligere prosjekt:

I 2014 har Helgeland Sinfonietta 2 store produksjoner med tilknytning til Grunnlovsjubiléet:

“NORDISK HARMONI i 200 år”

I anledning 200-års jubiléet for Norges Grunnlov i 2014, ser Helgeland Sinfonietta med skråblikk på
norsk musikk, historie og samfunnsliv i dette tidsspennet. Vi tar for oss kjente og mindre kjente
musikkskatter fra forskjellige gullaldre og setter det hele sammen i en kavalkade med humor og ironi,
men også med ettertenksomhet og alvor. Fellesprøver og turné vil finne sted i perioden fra 25. april til
4. mai 2014.

Waldemar Thrane, Edvard Grieg, Ole Bull, Agathe Backer Grøndahl, Johan Halvorsen, Harald
Sæverud, Geir Tveitt, Pauline Hall, David Monrad Johansen og Arne Nordheim er klassiske
komponister som hører naturlig med. I tillegg vil programmet inneholde folkemusikk og populærmusik
fra ulike epoker. Samisk musikk og musikk fra andre land og kulturer, som gjenspeiler mangfoldet i
dagens Norge, har en selvfølgelig plass.

Det legges opp til både offentlige kveldskonserter og konserter for den kulturelle skolesekken
tilpasset ungdomstrinnet og videregående skole. Produksjonen framføres på Helgeland samt hos
våre svenske naboer i Storuman, Lycksele, og Umeå – som er europeisk kulturby i 2014.

Internasjonalt symfoniorkester høsten 2014

“Skjebnen, kjærligheten og gylne fjær – en internasjonal symfonisk konsertforestilling”

I 2014 vil Helgeland skape et nytt symfoniorkester ved å koble sammen profesjonelle musikere fra
Nordområdene: Nordland/Norge, Akureyri/Nord Island og Västerbotten/Sverige, i samarbeid med
kolleger fra Nord Russland nemlig Karelen/Petrozavodsk.
Med dette prosjektet vil vi stimulere profesjonelle musikere til kreativt samarbeid. Når de møtes på
den internasjonale nordiske arena vil det skapes en ny produksjon av høy kunstnerisk kvalitet.
Både norske, svenske, islandske og russiske musikere har til dels ulike musikktradisjoner, og ulik
fortolkning – og utøverstil. Utveksling av disse utvider alles kunstneriske horisont. Prosjektet inngår
som en del av grunnlovsjubiléet

Målsettinger:
Å etablere en arena der profesjonelle musikere og tonekunstnere fra nordområde møtes, utvikler sine
faglige kunnskaper og får inspirasjon.
Å skape en ny spektakulær produksjon i form av en konsertforestilling av høy kunstnerisk kvalitet
der musikk og andre kulturuttrykk som videokunst, lyssetting og scenografi kobles sammen.
Å gi opplevelser til publikum på Helgeland og Salten i Nordland og på Tarnaby/Storuman i Sverige
gjennom en nyskapende produksjon.
Å synliggjøre positive resultater av kultursamarbeidet i Nordkalotten og i Barentsregion.

Musikkprogrammet er valgt ut med tanke på å gi publikum en sjeldent stor musikkopplevelse og
faglig kunnskapsløft for medvirkende. Konserten vil starte med et av verdens mest kjente
musikkverk: 5. symfoni av Ludvig van Beethoven.
Det blir også spilt norsk musikk som er lite kjent i utlandet, men kunstnerisk rik:  ”Brudlaupssuiten”
fra Hundrad Hardingtonar av Geirr Tveitt. Konserten avsluttes med suiten ”Ildfuglen” av Igor
Stravinskij, som er basert på forskjellige russiske folkeeventyr.

Produksjonen blir en konsert utenom det vanlige: en spektakulær forestilling der symfonisk musikk
formidles med video/lyseffekter.

Arrangør: Helgeland sinfonietta, Rana Kulturskole

Mer informasjon ved henvendelse til produsent Elena Beck elena.beck@rana.kommune.no

Tornerose

”Tornerose”- et kreativt møte mellom nord-øst og nord-vest.
Samarbeid mellom Nord-Sverige, Nord-Norge, Nord-Island og Nord-Russland/Karelen.

Historikk.

Gjennom de siste par tiår har det utviklet seg et omfattende kultursamarbeid mellom nabolandene i
nord. På flere felt
er det etablert livskraftige samarbeidstiltak som i kraft av høy kvalitet og sterkt mellommenneskelig
engasjement har
synliggjort potensialet i dette interregionale kultursamarbeidet. Flere enkelstående tiltak er
gjennomført med stort
kunstnerisk utbytte og vesentlige bidrag i utviklingen av gjensidig forståelse og respekt. “Rainbow
Strings”, et
musikksamarbeid for ungdom med basis i folkemusikk, har spent sin musikalske regnbue over
landegrensene i en
årrekke. Toppen Internasjonale Sommermusikkskole har i 10 år vært samlingspunkt for unge
musikere og pedagoger
fra Barentsregionen og mange andre land.

KammeRana, kammermusikkensemblet i Rana, har hatt samarbeid med russiske og svenske
musikere på forskjellige
prosjekt. Det var stor interesse å utvikle kunstnerisk samarbeid og involvere flere kulturinntrykk. Den
kjente balletten
fra Karelens Statlige Musikkteater ble interessert i å være med på dette samarbeidet. I 2008 startet
prosessen
med å velge repertoaret og skaffe finansiering for prosjektet der flere kulturfelt/inntykk kan møtes.
Balletten “Tornerose” ble vedtatt som prosjekt for framføring i Norge på Helgeland.
KammeRana er en del av foreningen Helgeland Sinfonietta som er et regionalt samarbeid mellom
distriktsmusikerne i
regionen og andre profesjonelle musikere. Derfor ble det besluttet at dette prosjektet, som har
regionalt betydning, skal
realiseres i regi av Helgeland sinfonietta. Praktisk arrangør for prosjektet er Rana Kulturskole.

Prosjektets tittel er ”Tornerose”-  et kreativt møte mellom nord øst og nord vest.
Prosjektets mål er å etablere et varig og gjensidig fruktbart samarbeid med utøvende og skapende
kunstnere fra Norge
(Helgelands kommuner i Nordland, Musikk i Nordland), Sverige (Piteå, Lycksele), Island (Akureyri )
og Karelen
(Russland). Første prosjekt i dette samarbeidet blir en ballettoppsetning ”Tornerose” av Peter
Tsjaikovskij med 20
dansere fra Karelenes Musikkteater, og et orkester sammensatt av 45 musikere fra tre nordiske land
og
Karelen/Russland.
Dirigent: Nicholas Carthy.

Hvorfor har vi valgt balletten ”Tornerose” av Peter Tsjaikovskij?
”Tornerose” er et av de mest kjente eventyr. Ballett i kombinasjon med vakker og lettilgjengelig
musikk gjør
forestillingen veldig populær blant både unger og voksne.
Primær målgruppe er: 1) ungene (ca. 1000 i alder 3-20 år) som går på ballettstudier i Mo i Rana,
Hemnes og Mosjøen
og deres foreldre, 2) elever ved danselinje ved videregående skoler.
Ballettforestillinger i originaloppsetning med levende musikk framføres sjelden på Helgeland. Sist var
det i begynnelse
av 90 tallet i forrige århundre. Derfor forventes det stor interesse til framføringen denne gangen. Det
er allerede utsolgt
to Tornerose forestillinger til Den Kulturelle Skolesekken i Vefsn og Rana kommuner (3. og 4.juni)

Samarbeid mellom profesjonelle og unge musikere.
I denne produksjonen deltar unge musikere (konservatoriestudenter og elever ved videregående
skoler) på like fot i
samspill med voksne profesjonelle utøvere som har omfattende erfaring fra internasjonalt samarbeid
på ulike områder
innen kulturfeltet. I denne interaksjonen ligger de beste forutsetninger for ikke-formell læring. Det er et
mål at
aktivitetene under prosjektgjennomføringen skal vise at man har mye til felles på tvers av de
nordiske landegrensene
og gi deltakerne mulighet å oppleve fellesskap med musikere fra andre land.

Nordisk dimensjon.
Deltagerne i prosjektet kommer fra Nord-Sverige, Nord-Norge, Nord-Island og Kerelen – nordlige del av
Russland.
Gjennom samarbeidet om å realisere oppføringen av et hovedverk innen verdensmusikkarven styrkes
forståelsen av
fellesskap over Nordiske landegrensene deltagerne kommer fra. Ulike tradisjoner forenes i gjensidig
respekt og
toleranse med sikte på å at de beste kvalitetene hos alle bidragsyterne til sammen skaper
minneverdige
kunstopplevelser. Dette vil forhåpentligvis inspirere både deltakere og publikum til å videreutvikle de
positive
relasjonene mellom de deltakende nasjoner.
Å være sammen med å spille i orkester, forberede en forestilling, å være sammen på fritidsaktiviteter
viser at man har
mye til felles på tvers av Nordiske landegrensene og gir deltakerne mulighet å oppleve fellesskap
med deltagere fra
andre land. Sammen blir de enda mer kreative, lærer av hver andre gjennom kommunikasjon, skaper
nytt, får mer
forståelse av forskjellen mellom kulturene.

Oppsetningen fremføres i Rana kino 2. og 3. juni, som ledd i Havmannfestivalen, og i Mosjøen
Kulturhus 4.juni 2010.

I tillegg til ”Tornerose” – ballettforestilling gjennomføres ”Helgeland ballettstafett”. Denne
gjennomføres første tre
dagene fra prosjektet i Norge starter. Mens det sammensatte orkesteret øver inn Tsjaikovskijs
krevende musikk, har
ballett-kompaniet tid til å vise sine kunst på flere måter. Lørdag 29. mai på Mo i Rana og søndag 30.
mai i Mosjøen
skal framføres: Foredrag om ballett med demonstrasjon av kostymer og rekvisitter og lysbilder fra
forskjellige ballett
forestillinger og balletteaters virksomhet. Målgruppe- ungene som er interessert i ballett og ellers alle
andre som har
interesse til dette.
Forestilling med utdrag fra ”Nøtteknekkeren” og ”Romeo og Julie”, dans til musikk av Chopin, til
”Svanen” av
Saint-Säens mm.
Master-classes for ballettelever ved Tip Toe og Vefsn kulturskole.
Mandag 31. juni framføring av Forestilling for seniorer. ”Den kulturelle spaserstokken” i Rana har fått
en
spesialavtale med musikkteatret, og vil derfor tilby alle pensjonister (og evt. ledsagere) gratis
Forestilling i Rana
kino kl.12.00. Varighet ca. en time.

Aktivitetsplan.
Forberedelse (mars- mai):
Musikerne: øver inn stemmer til forestillingen. Musikerne og mediegruppe (separert norske, svenske,
islandske og
russiske) møtes for å diskutere hva de vil gjøre under prosjektuke i Norge, kontakter sine partnere i
andre land via e-
post, facebook for å planlegge aktiviteter under prosjektuke og idedugnad/brain-storming om mulige
framtidsprosjekt.
Aktiviteter under prosjektuke:
Under alle dagene jobber mediegruppe for å dokumentere alle aktivitetene som foregår, de vil
intervjue
alle medlemmene under aktiviteter og på fritid.
27. mai. Russisk gruppe: avreise fra Petrozavodsk, overnatting i Finland
28. mai. Svensk gruppe: avreise hjemme fra og alle gjester: ankomst Mo i Rana.
Vertskapsgruppe lager velkomstprogram for gjester: serverer mat og organiserer kveldsprogram: ”Bli
kjent med hver
andre” – presentasjonsrunde. Der skal inviteres journalister fra lokal/regional avis, TV, Radiostasjoner.
29. – 30. mai. Masterclasses for musikk og ballett elever i Mo i rana og Mosjøen, Gallaforestilling,
Foredrag om ballett.
Spesielt program for unge musikere:
Formiddag: Vennskapsturneringer, lek, fotball. Møte med lokale teatergrupper, danseklubb for å bli
kjent og snakke
om evt. flerkulturellprosjekt med musikk, dans og teater. Ettermiddag: start orkesterprøver.
Kveld- Utesang med bål : russiske, norske, svenske sanger med gitar akkompagnement.
31. mai/1.juni Formiddag: orkesterprøver, prøver med ballett.
Ettermiddag, kveld: hobby aktiviteter, evalueringer om dagsprogram.
2.juni. Formiddag: generalprøve Kveld: premiere av forestillingen i Mo i Rana.
3.juni i Mo i Rana 4.juni i Mosjøen. Formiddag: dagsforestilling for skoleelever, og etterpå møte med
publikum for å
snakke om opplevelser av forestillingen. Kvelde: forestillinger. Og etterpå: Kosestunder med
evalueringer om
dagsprogram og hele prosjektet.
5.juni en dagsforestilling og avreise fra Norge: retur hjem.
5.6.juni ankomst hjem
Evaluering (juni-juli):
Alle deltagere deler sine meninger med hverandre gjennom å skrive dette på et evalueringsskjema.
Resultatene publiseres på hjemmesidene til deltagernes organisasjoner og på etablert prosjekt-
hjemmeside.
Mediegruppen lager/redigerer en film/DVD om prosjektsaktiviteter, presenterer den for publikum i sine
hjemmeby. Til
presentasjonen inviteres gjester fra studentmiljø, fra offentlige institusjoner som har ansvar for arbeid
med ungdom, og
andre interesserte.

Prosjektet promoteres gjennom:
Etableres info/mediegruppe: elever ved Polarsirlkelen vgs- media-kommunikasjon linje, studenter ved
Musikhögskolan
Institutionen för Musik och medier vid LTU, studenter ved Petrozavodsk universitet – journalistikk.
Deres rolle i prosjektet er: – å formidle forberedelse og gjennomføring av aktivitetene med informasjon
på nette, avis,
lokal TV, å lage film om prosjektet: Hvordan prosjektet var forberedt? Hva skjedde under
gjennomføringen/aktivitetene? Hvilke opplevelser hadde deltagere og publikum? Hvordan prosjektet
endret deltagernes
forestillinger om hver andre, bl.a. kulturforskjell? Hvilke resultater i tillegg til forestillingen ble nådd?
Hvilke nye ideer
ble deltagerne inspirert for? Filmen skal presenteres i alle partners land. Filmen selv blir en
dokumentasjonsmateriale
som kan brukes senere for opplæring til de hvem ønsker å jobbe med slike prosjekt.

De følger alle aktivitetene under prosjektet og lager et audiovisuelt produkt (CD-Rom, DVD).
– Den gruppen har ansvar for å kontakte andre deltagere fra alle land og jobbe med følgende:
i forberedelses stadiet:
– opprettes en internettportal (april),
– info om prosjektet publiseres i loklale/regionale media (aviser, radio, TV, hjemmesider til
kommuner der deltagere kommer fra) i facebook (april-mai),
– skal gjøres langsiktige samarbeidsavtaler med media (faste avtaler om intervju og info, nyheter)
– innslag på radio/TV/i pressen (april-mai)
–  PR materiale om prosjektet /forestillingen: Plakater, flyers, andre media.

Prosjektpartnere:
1) Norge: Helgeland Sinfonietta
2) Sverige: Musikhögskolan Institutionen för Musik och medier vid LTU
Organisationsnummer för LTU är 202100-2841
941 28  Piteå, Norrbotten
3) Island:
Ásdís Arnardóttir
phone: 354-551-8838/848-6438
address: Klettatún 13, 600 Akureyri, Iceland
employer: Akureyri music school, Hvannavöllum 14, 600 Akureyri
Lára Sóley Jóhannsdóttir a violinist and teacher in Akureyri
 HYPERLINK “mailto:larasol@yahoo.com”
\t “_blank”
larasol@yahoo.com
Myrartun 18 203
600 Akureyri
tel. 00354 8670749

Hjörleifur örn Jonsson
Tonlistarskolastjori Ton Ak
Director of TonAk school of music
Tel. 003544621788
Mob 003546975845

4) Russland
Karelenes Statens Musikkteater
Karelsk Ungdomsorketerforening

Støtte til prosjektet:
Norsk Barentssekretariatet
EU Aktiv Ungdom-programmet

Midler som ble søkt fra:
Nordisk Kulturfond (beslutning for bevilgning 6.april 2010)
Norsk- Islandsk kultursamarbeid (resultatet forventes i april)

Skal søkes fra Kulturkontakt Nord

Egne midler:
Arbeidsressurser for arrangørene, musikere.
Musikk i Nordland deltar med sine musikere.
Dugnad i samarbeid med Mo Hornmusikk, forventes hjelp fra Karelenes venner.
Billettinntekter