Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger

Tidligere utlysninger:

Prosjektleder/Produsent for Helgeland Sinfonietta

Helgeland Sinfonietta har vært i virksomhet siden 17.04.98, og er et orkestertilskudd på høyt nivå innen musikklivet
på Helgeland. Orkesteret er etablert på initiativ til det profesjonelle musikkmiljøet i regionen. Helgeland Sinfonietta
påtar seg oppgaver innen musikk- / kulturlivet som krever høy kompetanse og stor grad av fleksibilitet. Siden starten
har Helgeland Sinfonietta realisert nær 100 oppsetninger hvor besetningen har variert fra mindre kammerensembler til
symfoniske produksjoner, opera, musikkteater og filmmusikk som har innbefattet musikere, sangere og skuespillere
fra en rekke ulike kunstmiljø i regionen, landet for øvrig og internasjonalt. Virksomheten er prosjektbasert og
orkesteret/ensemblet sammensettes og samles for hvert enkelt prosjekt.

Helgeland Sinfonietta ledes av et styre med ansvarlig representasjon for alle kulturskoler med distriktsmusikergrupper
på Helgeland; Nesna, Mosjøen, Mo i Rana og Brønnøysund. Det er også opprettet kunstnerisk råd med samme
representasjon med tillegg av representant for free-lance musikere.

Som ledd i partnerskapsavtalen mellom Helgeland regionråd, Indre Helgeland regionråd og Nordland Fylkeskommune,
skal Helgeland Sinfonietta tilsette Prosjektleder/Produsent i ca. 40% stilling (venter på vedtak i Sør-Helgeland
regionråd) for en åremålsperiode på inntil 3 år, avhengig av regionrådenes prioritering, for snarlig tiltredelse.

Prosjektets målsetting:
Gjennom Helgeland Sinfoniettas organisasjon, å etablere en god og bærekraftig struktur for musikksamarbeidet på
Helgeland med forankring i så mange kommuner som mulig.
Bidra til å bygge opp Helgeland Sinfonietta til en egen stiftelse med permanent støtte fra kommunene på Helgeland,
Nordland Fylkeskommune og Staten.

Arbeidsoppgaver:
– Prosjektutvikling i samarbeid med kunstnerisk råd
– Sekretær for styret og kunstnerisk råd.
– Produksjonsledelse
– Prosjektfinansiering
– Sponsorkontakt
– Markedsplanlegging

Kvalifikasjoner:
– Bør ha prosjektledelseserfaring
– Relevant arbeidserfaring
– Relevant utdannelse
– Gode muntlige og skriftlige språkkunnnskaper
– Lagspiller med gode kommunikative evner
– Strukturert og gode planleggingsevner
– Erfaring med budsjett og regnskap

Vi tilbyr:
– Konkurransedyktige betingelser
– Et miljø hvor du kan utvikle deg og se/høre resultat
– Variert arbeidshverdag
– Meget godt arbeidsmiljø

Som prosjektleder/produsent vil du jobbe tett opp mot styret på totalt fire personer og rapportere direkte til styreleder.

Antall stillinger: 1 i ca. 40% (venter på vedtak i Sør-Helgeland regionråd)

Type stilling
Åremålsstilling

Arbeidssted
Helgeland Sinfonietta har forretningsadresse i Mosjøen, men etter ønske kan kontorsted også etableres ved
kulturskolene på Nesna, Mo i Rana eller Brønnøysund.
Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Kombinasjonsstillinger:
Det vil legges tilrette for at stillingen kan kombineres med andre deltidsstillinger av utøvende, pedagogisk eller
administrativ karakter i regionen.

Kontaktperson
Styreleder Trond Wika telefon 90 09 49 55   e-post: trond@wika.no

Søknad med CV, attester, vitnemål og referanser sendes: Helgeland Sinfonietta, Boks 424, 8651 Mosjøen.

Søknadsfrist 15. januar 2010

Siste publiseringsdato 15. januar 2010