Helgeland Sinfonietta er et orkester­- og ensemblesamarbeid på høyt nivå innen musikklivet på Helgeland. Orkesteret er etablert på initiativ til det profesjonelle musikkmiljøet i regionen. Helgeland Sinfonietta påtar seg oppgaver innen musikk- / kulturlivet som krever høy kompetanse og stor grad av fleksibilitet. De profesjonelle musikerne i regionen har i Helgeland Sinfonietta et velegnet, attraktivt og motiverende samarbeidsforum.

Musikkstudenter fra regionen får i Helgeland Sinfonietta verdifull yrkeserfaring i en profesjonell sammenheng.

Siden starten har Helgeland Sinfonietta realisert mer enn 250 oppsetninger hvor besetningen har variert fra mindre kammerensembler til symfoniske produksjoner, opera, musikkteater og filmmusikk som har innbefattet musikere, sangere og skuespillere fra en rekke ulike kunstmiljø i regionen, landet for øvrig og internasjonalt. Virksomheten er prosjektbasert og orkesteret/ensemblet sammensettes og samles for hvert enkelt prosjekt. Kunstnerisk leder siden 2010 er Nicholas Carthy.

Støttespillere:

Norsk Kulturråd | Nordland fykeskommune
Helgeland regioråd | Indre Helgeland Regionråd