Styret

Helgeland Sinfonietta ledes og drives av et styre med representanter for distriktsmusikerne på Helgeland :

Styret 2020

Leder: (valgt på årsmøtet) Trond Wika

Nestleder/Sekretær: Minda Marie Fiskum

Styremedlemmer: (3) Franziska Wika, Paul André Grande Nilsen, Brith-Johanne Nikolaisen.

Varamedlemmer: (4) Ragni Einmo, Saska Cvijanovic, Gunn Sæther, Maria Frolova