Kunstnerisk råd

Kunstnerisk råd:

Styret har det overordnede kunstneriske og administrative ansvar for virksomheten mellom årsmøtene, og skal godkjenne alle planer og prosjekter før disse settes i verk.