Styret

Helgeland Sinfonietta ledes og drives av et styre med representanter for distriktsmusikerne på Helgeland :

Styret 2018

Leder: (valgt på årsmøtet) Trond Wika

Sekretær: Johanna-Franziska Wika

Styremedlemmer: (3) Randi Elise Valla, Minda Marie Fiskum, Ragni Einmo.

Varamedlemmer: (4) Toril Fosby, Saska Cvijanovic, Brith-Johanne Nikolaisen, Marit Thrana