Styret

Helgeland Sinfonietta ledes og drives av et styre med representanter for alle kulturskolene med distriktsmusikergrupper på Helgeland :

Styret 2017

Rana: Kristine Rønning vara: Marit Osmo
Vefsn: Marit Thrana vara: Trond Wika
Brønnøy: Hans Kristian Edvardsen vara: Geir Allan Reitan
Nesna: Sjur Berglann vara: Solveig Marie Jaziri

Kunstnerisk råd er oppnevnt med disse representantene (2017):

Rana: Anne-Guri Frøystein vara: Elin Korneliussen
Vefsn: Trond Wika vara: Ragni Einmo
Brønnøy: Gunn Sæter vara: Roy Bjørnli
Nesna: Solveig Marie Jaziri vara: Sjur Berglann
Frilans: Evgenii Zhukov vara: Etleva Brandt