Kunstnerisk råd

Kunstnerisk råd er oppnevnt med disse representantene (2017):

Rana: Anne-Guri Frøystein vara: Elin Korneliussen
Vefsn: Trond Wika vara: Ragni Einmo
Brønnøy: GunnSæter vara: Roy Bjørnli
Nesna: Solveig Marie Jaziri vara: Sjur Berglann
Frilans: Evgenii Zhukov vara: Etleva Brandt

Kunstnerisk råd velges på årsmøtet, og skal bestå av en representant foreslått fra hver av
musikergruppene ved de deltagende kulturskolene, samt en representant for studenter og free-lancere.
Ved årsmøtet 29.04.2009 ble det vedtatt: Kunstnerisk råd skal ha minst to møter i året (april og oktober)
knyttet til aktuelle søknadsfrister. Styret skal ha møte påfølgende uke.