Info Hjelp og Tips Info Helgeland
infohelgeland.no
Info Admin - Spørsmål Og Svar
Hovedside | Nyheter | Publisher | Redigering | Linker og menyer | Bilder og dokumenter

Det beste tipset: Skriv kort! Det er viktigere å komme seg på nett med kort og nyttig informasjon enn aldri å bli ferdig. De fleste har arbeidsdagen fylt med oppgaver, så det kan bli liten tid til å legge ut stoff - og til å lese websider. Kort og enkel informasjon blir lest først. Mer utfyllende stoff kan legges ut etterhvert.

Info Admin

Hva er Info Admin?
Info Admin består av flere enkle verktøy som benyttes for å vedlikeholde innholdet på nettstedet ditt.

Må jeg installere Info Admin på min PC?
Nei, Info Admin kjøres på vår server. Det betyr at du kan redigere dine websider fra hvor som helst i verden. Men ta vare på passordet, og pass på at du ikke legger igjen spor av passordet på andres datamaskiner.

Hvor logger jeg meg på Info Admin?
Info Admin kan du finne ved å klikke på # i nedre høyre hjørne på hovedsiden på nettstedet ditt. Eller du kan bruke linken: dittnettsted/infoadmin

Jeg får ikke logget meg på?
Har du mistet passordet? Eller kanskje du har en nettløsning som ikke har alle verktøyene innstallert? Kontakt oss for mer info.

Kan flere bruke Info Admin samtidig?
Flere kan legge inn nyheter samtidig uavhengig av hverandre. Flere kan også redigere ulike filer på samme nettsted samtidig. Men flere kan ikke redigere samme fil samtidig. 

Info Nyheter

Hvordan legge ut nyheter?
Utlegging av nyheter er usedvanlig enkelt og effektivt. Du bruker ikke mange minuttene på å få en nyhetsmelding ut på nett.

Velg Info Nyheter i menyvalget når Info Admin startes, og skriv inn passordet under bruker admin. Hvis du har vært inne tidligere kan det hende at du får automatisk innlogging.

Etter innlogging, velg Legg til nyheter i menyvalget. Fyll ut feltene Overskrift og Nyhetstekst og trykk på knappen Lagre, og nyheten er ute på nett! Linker kan legges inn i nyhetsmeldingen ved hjelp av samme teknikk som i Info Publisher (se nedefor).

Hvordan endre eller slette gamle nyheter?
Du kan endre eller slette gamle nyheter via menyvalget Rediger nyheter. Gjør endringer i nyheten, eller merk av knappen for Slett for å slette nyheten, deretter trykk Lagre for å få endringen ut på nett.

Info Publisher

Hvordan endre innhold på sidene?

For å endre innholdet på nettsidene (ikke nyheter), benyttes verktøyet Info Publisher. Velg Info Publisher i menyvalget når Info Admin startes.

Jeg mangler meny og undersider?

Noen av våre nettløsninger leveres ikke med meny og undersider, men kan oppgraderes. Kontakt oss for mer info.

Hvordan legge ut flere undersider?
Ved standardmalene vil det følge med fem ekstra undersider med navn av typen underside_1.shtml. Hvis du har benyttet alle vedlagte undersider, kan vi hjelpe dere med å legge ut legge ut nye tomme undersider. I framtidige versjoner av Info Publisher blir det mulig å legge ut flere undersider selv.

Hvordan ta backup?
Den som legger ut informasjon på nettet har ansvaret for å ta backup underveis av det som legges ut. Dette kan gjøres ved å ta opp websidene på normal måte (ikke i Info Publisher) og velge "Lagre som..." i Fil-menyen i nettleseren, da kan du lagre websidene på din lokale PC. Vi tar jevnlig backup av serveren, men vi kan ikke garantere at vi får med de siste endringene.

Redigering

Hvor redigeres hovedside, meny, topp og bunn?

Hovedsiden har av tekniske årsaker et spesielt filnavn: index.shtml. Meny, topp og bunn er felles for alle websidene og redigeres i egne filer med tilsvarende navn: meny.txt, topp.txt og bunn.txt.

Kan jeg ødelegge designet på websiden ved redigering?
Normalt vil du bare kunne redigere innholdet i spesielle områder på websiden, designet er låst. Men hvis du legger inn for få eller for mange tomme linjer, svært lange ord, eller for store bilder, kan det lett bli stygt. Men dette kan enkelt rettes opp i etterkant.

Må alle felt fylles ut? Kan tekst og bilder fjernes?
Tekst og bilder som det ikke er bruk for, kan fjernes. Bare slett alt i feltet, så forsvinner innholdet fra websiden.

Hvilken rekkefølge har feltene i Info Publisher?
Vær oppmerksom på at feltene i Info Publisher følger ikke alltid rekkefølgen slik som de vises på websiden.

Jeg har lagret i Info Publisher, men finner ikke igjen endringene på websiden?
Du må trykke knappen Oppdater/Refresh i nettleseren for å få hentet opp den siste versjonen av redigerte websiden. OBS: Er du oppkoblet mot Telenor, kan du få problemer med å få vist helt ferske Internett-sider, selv om du trykker oppdater i nettleseren. Dette pga av en feil hos Telenor. En alternativ løsning for å få oppdatert websiden, er å trykke Ctrl-F5 i nettleseren (Explorer), dette gjelder bare nyere versjoner av Explorer (5.5 og senere).

Må jeg legge inn linjeskift i teksten?
Normalt skal teksten skrives inn uten å trykke linjeskift (returtast), teksten vil justere seg automatisk etter plassen den tildeles på websiden. Men hvis du ønsker å overstyre dette, legg inn linjeskift der du ønsker linjedeling.

Hvordan utheve  tekst?
Hvis teksten har normal størrelse benyttes koden

   [tekst]

for å utheve (bold) teksten. Ved alle skriftstørrelser kan teksten utheves ved å sette inn følgende HTML-koder foran og bak teksten:

   <b>tekst</b>

Hvordan lage større skrift og overskrifter?
Større skrifttyper som kan benyttes til overskrifter e.l., lages ved å sette inn hakeparanteser foran og bak tekst som skal utheves, slik:

   [liten overskrift]
   [[større overskrift]
   [[[enda større overskrift]
   osv...

Hvordan legge inn overskrift, ingress/innledning og innhold?
Den normale måten å strukturere en nettside, er med overskrift, ingress (innledning) og deretter innholdet. Her er en måte dette kan gjøres på:

   [[[[Overskrift...]

   [[Innledning...]

   Innhold...

Hvordan lage avsnitt i teksten?
Nytt avsnitt markeres ved å legge inn en tom linje mellom avsnittene. Men hvis man ikke ønsker så mye luft i teksten, kan nytt avsnitt markeres ved å begynne det nye avsnittet med f.eks. tre mellomrom fremst på første linje. I så fall benyttes ikke tom linje mellom avsnittene.

Hvordan lage punktlinjer i teksten?
Normalt lager man punktlinjer i teksten ved hjelp punkttegnet (tegnkode 149), dette gjøre slik:

   •  Linje1...
   •  Linje2...
   •  Linje3...

Svakheten med denne metoden er at man kan få problemer med for lange linjer, noe som krever litt manuell justering. Den ekte måten å gjøre det på, er å benytte HTML-kode <ul> og <li>. Da blir lange linjer automatisk justert. Slik kan det gjøres:

   ...forrige avsnitt
   <ul><li>Linje1...
   <li>Linje2...
   <li>Linje3...
   </ul>neste avsnitt...

Hvordan legge inn skillelinjer i teksten?
Hvis man ønsker å legge inn skillelinjer i teksten, kan dette gjøres slik:

   <hr size="1" color="#000000">

Parameteren size angir tykkelsen i antall pixler, og color angir fargekoden (RGB hex).

Hva gjør jeg med for lange ord?
Nettleserne (Explorer o.l.) kan ikke dele ord automatisk. Dermed kan lange ord skape problemer der man har liten plass, f.eks. i marger og menyer. Teksten kan lett bli uryddig med mye luft, eller ordet blir rett og slett for langt. For å unngå dette kan man sette inn et vanlig bindestrek i ordet, da blir ordet fordelt på to linjer.

Men det aller beste er å sette inn ett eller flere usynlige bindestrek i ordet. Ordet blir da delt automatisk ved behov, men bindestreken forsvinner hvis ordet ikke blir delt. Usynlig bindestrek er tegnkode 173, dette kan legges inn på ønsket plass ved å holde nede Alt-tasten og trykke 0173 på det numeriske tastaturet.

Hvordan hindrer jeg deling av tekst?
Normalt linjedeles tekst mellom ord. Hvis man ønsker å hindre at bestemte uttrykk ikke blir fordelt på to linjer, kan man bytte ut vanlige mellomrom med mellomrom som ikke kan deles. Dette gjøres ved å taste inn tegnkode 160 slik: Hold nede Alt-tasten og trykke 0160 på det numeriske tastaturet.

Hvordan legge inn spesialtegn?
Punkt-tegnet • kan legges inn ved å holde nede Alt-tasten og trykke 0149 på det numeriske tastaturet. Tegnene { [ ] } ligger på tastene 7 8 9 0, disse legges inn ved å holde nede tasten Alt Gr og trykk en av tastene.

Kan jeg legge inn HTML-kode?
Det er fullt mulig å legge inn HTML-kode i tekstfelt for å få til spesiell design. Men hvis man ikke har kunnskap om HTML-koding, er det stor risiko for å "grise" til websiden.

Teksten ser rotete ut?
Hvis du synes at teksten du har lagt inn ser rotete ut, kan det hende at teksten inneholder såkalte harde linjedelingstegn. Dermed mister teksten den automatiske flyten. Dette fikses ved å slette linjedelingen og legge inn mellomromstegn. Også for mange eller for få tomme linjer kan gjøre teksten mindre lesbar.

Hvordan endre bakgrunnsfarger og mønster på websiden?
Inntil videre vil vi hjelpe dere med å endre dette.

Hvor legger jeg inn stikkord?
For at websidene dine lettere skal bli funnet på nett, er det lurt å legge inn stikkord knyttet til virksomheten. Dette kan f.eks. gjøres sammen med produkt- og tjenestebeskrivelse.

Linker og menyer

Hvordan legge inn linker?

Linker til andre websider kan legges inn hvor som helst i teksten. Dette gjøres med følgende klammeparantes-koder:

   {tittel}{link}

Parameteren tittel er linkvalget som vises for brukeren, link er webadressen til siden som skal linkes opp. Når webadressen peker på et annet nettsted, må linken begynne med http://
Viktig: Det må ikke være åpenrom mellom gruppene med klammeparanteser: {}{}

Hvordan legge inn epost-linker?
Klikkbare epost-adresser kan legges inn hvor som helst i teksten. Dette gjøres med følgende klammeparantes-koder:

   {tittel}{mailto:epost}

Parameteren tittel er epostvalget som vises for brukeren, epost er epostadressen som skal linkes opp.

Hvordan gi linken egenskaper?
Om ønskelig kan en link gis spesielle egenskaper, f.eks. HTML-kodene class, title og target. For de som kjenner HTML, kan standard HTML-koder legges inn under egenskaper slik:

   {tittel}{link}{egenskaper}

Egenskaper kan f.eks. være:

   class="stil" title="info" target="_blank"

der parameteren "stil" må være en forhåndsdefinert stil, og "info" er hjelpetekst som vises når brukeren beveger musa over linken, og target="_blank" angir at linken skal starte et nytt vindu i nettleseren.

Hvordan redigere linksamlinger?
Redigering av linksamlinger (f.eks. nyttige linker) er enkelt hvis hver link avsluttes med et komma (unntatt den siste linken).  Da vil linkene komme en og en på hver linje i Info Publisher, slik:

   {Tittel1}{link1},
   {Tittel2}{link2},
   {Tittel3}{link3}

På selve websiden vil de da komme etter hverandre slik:

   Tittel1, Tittel2, Tittel3

Hvordan redigere menyer?
I standardmalen ligger hovedmenyen i filen meny.txt. Menyen er en spesiell linksamling som benytter spesialtegnet | for å skille mellom menyvalgene istedenfor komma. NB: Den siste menyvalget skal ikke ha menyskilletegn. Menyvalgene er som regel linker til undersider. Menyvalgene vil komme en og en på hver linje i Info Publisher, slik:

   {Valg1}{underside_1.shtml}{class="ih_link_meny"} |
   {Valg2}{underside_2.shtml}{class="ih_link_meny"} |
   {Valg3}{underside_3.shtml}{class="ih_link_meny"}

På selve websiden vil menyvalgene komme etter hverandre slik:

   Valg1 | Valg2 | Valg3

Hvis du utelater menyskilletegnet | vil menyen fortsette på en ny linje.

Jeg får ikke plass til alle menyvalg på en linje?
Et tips er å forkorte ord og uttrykk, eller å bruke lignende, men kortere ord. Men har du litt for mange menyvalg, del opp menyen over flere linjer med en tematittel fremst på linjen. Se ovenfor hvordan du lager ekstra menylinjer. Slik kan menyen se ut:

   Admin: Ordfører | Kommunestyre | Formannskap | Rådmann
   Avdelinger: Helse | Teknisk | Miljø | Landbruk

Hvordan legge inn bokmerker i teksten?
Du kan legge inn bokmerker i teksten som gjør det mulig å hoppe dit fra et menyvalg eller en link. Bokmerkene er usynlig på websiden, her er koden som legges inn på valgfri plass i en tekst:

   [*bokmerkenavn]

Parameteren bokmerkenavn er navnet på selve bokmerket, det velger du selv. Men det kan ikke inneholde norske tegn, og bør være bare små bokstaver. I et menyvalg eller en link blir linken til bokmerket slik: #bokmerkenavn
Ved link til et bokmerke i en annen fil: filnavn#bokmerkenavn

Bilder og dokumenter

Hvordan overføre bilder og dokumenter til nettstedet?

Via menyvalget Info Transfer i Info Admin, kan filer overføres til serveren. Filene legges på katalogen dok på nettstedet ditt. Alle referanser til slike filer i websidene dine, må starte med dok/

   F.eks.: dok/logo2.gif

Viktig: Filnavn på Internett kan ikke innholde norske tegn eller åpenrom, bruk ae, o, a og _ for æ, ø, å og åpenrom. Og Internett skiller mellom store og små bokstaver, så benytt bare små bokstaver i filnavn for å unngå forvirring.

Hvilket filformat og størrelse skal bildene ha?
Billedfiler skal være av typen jpg, logoer med litt ren grafikk kan være av typen gif. Viktig: Bildene må skaleres ned til rett størrelse i antall pixler før overføring, dette gjøres i et billedredigeringsprogram på PC-en. Maks størrelse (bredde) for de enkelte bildene er som regel angitt i våre maler. For å unngå "stygge" websider, er det viktig å holde seg innenfor maksbredden, mens høyden er meget fleksibel. I standardmalene som leveres fra oss, benyttes vanligvis ikke bilder bredere enn 240 pixler. En enkel måte å finne ut hvilke formater som passer, er å høyreklikke på bilder som allerede ligger ute på websidene, da får du opp egenskapene til bildet.

Hvordan legge inn bilder på websiden?
I billedfeltene i Info Publisher må det benyttes en egen billedkode, dette er gjort for å få til fleksibilitet. Vær oppmerksom på at flere bilder kan legges inn etter hverandre, med tomme linjer som avstand. Her er koden som må legges inn:

   [#bildefil]
   Billedtekst...

Parameteren "bildefil" må byttes ut med navnet eller webadressen til bildefilen. Billedteksten er ikke obligatorisk. Bildet vil vises med den opprinnelige pixel-størrelsen. Dette kan overstyres ved å benytte utvidet webkode (HTML) og endre parametrene width og height. Denne metoden gir ikke den beste visning av bildene: 

   <img src="filnavn" border="0" width="240" height="180">

Hvordan plassere et bilde på en tilfeldig plass i en tekst?
Normalt legges bildene ut på faste plasser på websiden. Men hvis du ønsker å gå utenom dette, kan bilder legges inn i en tekst på en tilfeldig plass. Teksten vil flyte rundt bildet, slik det gjøres i vanlige avis- og magasinartikler. Bildet blir lagt på høyre side av teksten ved å benytte følgende kode:

   [#>bildefil]Tekst...

For å legge bildet på venstre side av teksten benyttes denne koden:

   [#<bildefil]Tekst...

Har man flere bilder som ligger nært hverandre og med lite tekst mellom, kan bildene "justere" seg sammen. For å unngå dette, legg inn ekstra med tomme linjer etter teksten.

Hvordan legge inn link på bilder?
Et bilde kan gjøres klikkbar med en link. Benytt standard kode for linker, kombinert med billedkode slik:

  {[#filnavn]}{link}

Se ovenfor for mer forklaring om linkkode og billedkode.

Hvordan lage luft mellom bildene?
Flere bilder uten billedtekst vil som regel henge sammen, noe som ikke blir så pent. Dette fikses på en enkel måte ved å legge inn tomme linjer eller tomme tegn mellom bildene.

Kan bilder fra andre nettsteder linkes inn?
Bilder og logoer som ligger på andre nettsteder kan linkes inn i billedkoden istedenfor filnavnet, men da må hele nettadressen til bildet legges inn. Hvis du f.eks. har liggende bilder på din egen hjemmeside, kan disse bildene linkes inn. Viktig: Dette forutsetter at man har tillatelse til å benytte bildet, og at bildet ikke er for stort. Dessuten er det en risiko for at nettadressen til bildet kan endere seg hvis det gjøres endringer på det opprinnelige nettstedet.

Hvordan ta i bruk dokumenter?
Ferdig formaterte dokumentfiler, f.eks. Word, PDF, Excel, o.l., som er overført, kan linkes inn i en webside eller et menyvalg. Dette gjøres på vanlig måte slik som beskrevet om linker lenger opp.

  F.eks. {Skoleruta}{dok/skoleruta.doc}

Vær oppmerksom på at brukeren må ha nødvendig programvare installert på sin PC for å få sett dokumentet. Men de aller fleste har installert Word eller en PDF-leser, så slike dokumenter er det lite problemer med.